Si funksionon industria e Real Estate, pasurive të paluajtshme

Si funksionon industria e Real Estate, pasurive të paluajtshme

Ekzistojnë gjashtë fusha kryesore në industrinë Real Estate të cilat ndërveprojnë me njëra-tjetrën:

1. Zhvilluesit që blejnë tokë të papërpunuar, ndërtojnë ndërtesa të reja, më pas rishesin ose japin me qira produktin e ri për përdoruesit ose qiramarrësit përfundimtarë.

2. Firmat e shitjes dhe marketingut që merren me shitjen e projekteve të reja të pronave të paluajtshme.

3. Firmat e ndërmjetësimit të pasurive të paluajtshme të cilët punësojnë agjentë të licencuar dhe ndihmës të palicensuar. Këta ndihmojnë investitorët dhe pronarët e shtëpive të: blejnë, shesin dhe të marrin me qira gjithë llojet e pasurive të paluajtshme.

4. Kompanitë e menaxhimit të pronës merren me operacionet e përditshme të pronës me qira, që përfshijnë mbledhjen e qirave, punën me shitësit për të rregulluar riparimet dhe menaxhimin e qiramarrësve.

5. Huadhënësit e pasurive të paluajtshme ofrojnë financim për blerjen e pronës dhe përfshijnë institucione si unionet lokale të kreditit, bankat e mëdha kombëtare dhe agjentët e hipotekave. 

6. Ofruesit e shërbimeve profesionale të pasurive të paluajtshme përfshijnë kontabilistët dhe planifikuesit financiarë, avokatët, oficerët e ruajtjes dhe kontraktorët e përgjithshëm.

Chat Us