1. A duhet të paguaj për të publikuar një postim në Bambaron.com? Jo, Bambaron është një platformë e cila të mundëson regjistrimin dhe postimin e njoftimeve falas, pa pagesë.

2. A mund të krijoj postime të shumta nga i njëjti profil? Po, pasi keni hyrë në Bambaron.com, ju mund të postoni më shumë se një njoftim në secilën kategori që platforma ofron.

3. A mund të redaktoj njoftimin pasi e kam publikuar atë? Po, ju mund ta redaktoni njoftimin tuaj sipas nevojës.

4. Si mund të kontaktoj me administratorët e faqes? Ju mund të na kontaktoni në numrin e telefonit: +355 68 3888300 ose në email info@bambaron.com.

Siguria / Privatësia

 

Bambaron.com siguron që të dhënat tuaja nuk do të përdoren për ndonjë qëllim tjetër, ndërsa ju si përdorues jeni të detyruar t'i përmbaheni çdo veprimi që mund të rrezikojë funksionimin e sigurt të Shërbimeve ose që mund të ofendojë përdoruesit e tjerë ose të tejkalojë synimin e përdorimit të shërbimeve që ofron Bambaron.com.

       

Është veçanërisht i ndaluar:

-dërgimi i reklamave me email, SMS ose përmbajtje ngacmuese.

-dërgimi i viruseve ose teknologjive të tjera që prekin shërbimet e Bambaron.com dhe që dëmtojnë përdoruesit.

-riprodhimi, shpërndarja, modifikimi ose përdorimi ndryshe i përmbajtjes së klasifikimeve

-riprodhimi, modifikimi ose përdorimi për reklama ose përmbajtje të palëve të treta pa miratimin paraprak të tyre

-miratimi i masave që shërbejnë për të parandaluar ose kufizuar aksesin në shërbimet e Bambaron.com

 

Bambaron.com rezervon të drejtën të modifikojë çmimin ose përmbajtjen, të tërheqë përkohësisht ose përgjithmonë, disa ose të gjitha shërbimet e disponueshme në këtë platformë. Ne gjithashtu kemi të drejtë të ndryshojmë ose shtojmë artikuj në këto kushte herë pas here.

Është veçanërisht e ndaluar: -dërgimi i reklamave përmes postës elektronike, reklamimit SMS apo përmbajtjeve ngacmuese, -dërgimi i viruseve ose teknologjive të tjera që prekin shërbimet e Bambaron.com dhe që dëmton përdoruesit. -riprodhimi, shpërndarja, modifikimi ose përdorimi ndryshe i përmbajtjes së klasifikimeve -riprodhimi, modifikimi ose përdorimi për reklama ose përmbajtje tjetër të palëve të treta pa miratimin e tyre paraprak -anashkalimi i masave që shërbejnë për të parandaluar ose kufizuar hyrjen në shërbimet e bambaron.com Bambaron.com ka të drejtë për të modifikuar çmimin ose përmbajtjen, apo për të tërhequr, përkohësisht ose përgjithmonë, disa ose të gjithë shërbimet e disponueshme në këtë platformë Ne gjithashtu kemi të drejtën për t'i ndryshuar apo për të shtuar pika në këto kushte herë pas here.

Se shpejti...

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Newsletter

Chat Us